Nodweddion Tirweddau Hanesyddol

 

Mae Nodweddiad Tirwedd Hanesyddol yn cynnwys archwilio’r prosesau hanesyddol sydd wedi siapio a mowldio’r dirwedd fel y’i gwelir heddiw. Yn ystod nodweddiad cymerir i ystyriaeth yr holl gydrannau sy’n ffurfio’r dirwedd megis y math o derfyn cae, siâp cae, adeiladau, patrwm aneddiad, parciau a gerddi, ffyrdd a rheilffyrdd, diwydiant, a safleoedd archeolegol. Trwy ddadansoddi’r holl gydrannau y mae’n bosibl i rannu’r tirwedd yn ardaloedd nodwedd tirwedd hanesyddol. Mae pob ardal yn cynnwys cydrannau gwahanol i’r ardaloedd o’i hamgylch.

 

Mae hwn yn brosiect etifeddiaeth nad yw wedi’i ddiweddaru ar gyfer ein gwefan gyfredol.

Gallwch ei weld trwy glicio ar y ddolen isod (yn agor mewn ffenestr newydd).

 

https://dyfedarchaeology.org.uk/HLC//wHistoricLandscapeCharacterisation.htm

 

 

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru