Safleoedd Defodol ac Angladdol Cynhanesyddol

Rhwng 2001 a 2007, ymwelodd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed â thros 2,500 o safleoedd angladdol a defodol Neolithig ac o’r Oes Efydd yn ne-orllewin Cymru, a chofnodi eu cyflwr.  Roedd y safleoedd a aseswyd yn cynnwys beddrodau siambr, meini hir, cylchoedd cerrig a chrugiau crynion.  Cafodd canlyniadau’r gwaith eu cynnwys yng Nghofnod Amgylchedd Hanesyddol Dyfed a lluniwyd adroddiadau cryno.

Adroddiadau PDF (yn agor mewn ffenstri newydd, Saesneg yn unig) :

Safleoedd Defodol ac Angladdol Cynhanesyddol Ceredigion 2004-2006

Safleoedd Defodol ac Angladdol Cynhanesyddol Ceredigion 2008

Safleoedd Defodol ac Angladdol Cynhanesyddol Dwyrain Sir Gaerfyrddin 2002-2003

Safleoedd Defodol ac Angladdol Cynhanesyddol Gorllewin Sir Gaerfyrddin 2000-2001

Safleoedd Defodol ac Angladdol Cynhanesyddol Sir Benfro 2003-2004

Safleoedd Defodol ac Angladdol Cynhanesyddol ‘Carmarthenshire Antiquary’ 2003

 

 

Cyswllt y Prosiect:  Ken Murphy

Cook N 2003 ‘Prehistoric funerary and ritual sites in Carmarthenshire’, Carmarthenshire Antiquary 39, 5-21.

 

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru