Treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru

Roedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn ddigwyddiad llethol a gafodd effaith eithriadol ledled Cymru – nid oedd yr un ardal heb ei chyffwrdd wrth i’r wlad i gyd baratoi i gyfrannu at ymdrechion y rhyfel. Gan mlynedd yn ddiweddarach ac mae’r genhedlaeth a fu’n dyst i’r cyfan bron wedi mynd, a’r hyn sydd gennym ar ôl yw’r gweddillion corfforol – adeiladau, tirweddau ac arteffactau. Mae gan Archaeoleg ran bwysig i’w chwarae o ran deall a chofio’r gwrthdaro byd-eang hwn.

 

Mae hwn yn brosiect etifeddiaeth nad yw wedi’i ddiweddaru ar gyfer ein gwefan gyfredol.

Gallwch ei weld trwy glicio ar y ddolen isod (yn agor mewn ffenestr newydd).

https://www.dyfedarchaeology.org.uk/ww1/index.html

 

Cyhoeddwyd llyfryn i gyd-fynd â’r prosiect hwn a gellir ei lawrlwytho trwy glicio yma.

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru