(English) SS Celynnin, Ceitho, Gwyn, Gwyno & Gwynoro, Llanpumsaint, Carmarthenshire (PRN 17380)

Heneb - Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru